Η εταιρεία AGRO αναλαμβάνει εξολοκλήρου την υλικοτεχνική υποστήριξη όλων των βιολογικών καλλιεργιών. Οι Γεωπόνοι της εταιρίας παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές για την σωστή πορεία μιας βιολογικής καλλιέργειας και μέσω συνεχούς παρακολούθησης συμβάλουν καθοριστικά στην καλύτερη δυνατή εξέλιξη και απόδοση αυτής.

© Copyright - AGRO ARGOS - Φυτοφάρμακα, Εργαλεία, Αγροτικά εφόδια, Μηχανήματα - design N2C 2018